Забележителности

Рилски манастир
Водопад Дяволски води
Кирилова поляна
Седемте Рилски езера

Допълнителни услуги

Паркинг

Прогноза за времето

Виж

 

 

Рилски манастир

Рилският манастир се намира сред иглолистни гори на планината Рила на 1147 метра надморска височина. Рилски манастир представлява комплекс от култови, жилищни и стопански постройки. Отвън с 24-метровите каменни стени на основните си сгради, които образуват неправилен петоъгълник, манастирът има вид на крепост. В средата на калдъръмения двор в странна симбиоза съжителстват суровите бойници на Хрельовата кула и бароковите сребърни куполи на главната църква. В средата на вътрешния двор се издига най- старата сграда в комплекса– каменна кула, създадена от местния феодал Севастократор Хрелю през 1334-1335 г. Непосредствено до нея има и малка църква. В по- нови времена (1844 г.) към кулата е добавена и камбанария. Приблизително от същия период датира и главната манастирска черква “Рождество Богородично”. Храмът е 5- куполен, с три олтарни ниши и два странични параклиса. Едно от най- ценните неща вътре е иконостаса със своята невероятна дърворезба. Стенописите са завършени през 1846 г. и са дело на много майстори, но само известния Захари Зограф се е подписал под своите рисунки. В църквата има и голям брой стойностни икони, създадени между 14- ти и 19- ти век. Манастирът притежава и своя библиотека, която е изключително богата на книжовен материал, събиран през вековете. Там се съхраняват ценни български писмени паметници - около 250 ръкописни книги от 11 - 19 век, 9000 старопечатни издания, нотирани ръкописи, възрожденски графични щампи и др. Музеят, разположен на територията на манастира, също притежава богата експозиция - историческа сбирка с 35 000 експоната, богати колекции от икони, произведения на приложното изкуство, дърворезби, култови и етнографски предмети и едно уникално произведение на изкуството - Кръста на Рафаил

Природен парк "Рилски манастир"

Природен парк “Рилски манастир” е един от най- големите природни паркове в България . Той обхваща средно и високопланинските части на западния дял на Рила планина . Природния парк е с надморска височина от 750 м до 2700 м, като най- високата точка е вр. Рилец с 2713 м. Територията му е обявена за защитена през 1992 г. в границите на Народен парк Рила /сега Национален парк Рила/, а като отделна защитена територия Паркът е обособен през 2000 г.

Маршрути

През територията на парка преминават множество пешеходни туристически маршрути с висок интензитет на посещаемост, а именно: •Рилски манастир – Кирилова поляна – Сухото езеро – Кобилино бранище
•Рилски манастир – Рибни езера – Смрадливото езеро •Рилски манастир – Мальовица
•Рилски манастир – Седемте Рилски езера •Рилски манастир – Радовичка река – хижа “Македония”
•Международен туристически маршрут Е -4 Пиринеи – Алпи –- Олимп.
Всички тези маршрути са добре обозначени и маркирани със съответните цветове от парковата дирекция. За любознателните туристи Дирекцията на парка е създала следните тематични образователни маршрута: Дендрологичен маршрут “Бачкова чешма - Гробът на св. Иван Рилски”. По него могат да се видят около 35 дървесни и храстови вида, обозначени на латински, като на дърветата са поставени табелки на български език. От изготвените брошури предоставяни от природния парк , може да се получи информация за особеностите на всеки дървесен или храстов вид. Маршрутът “Пътека на младия природолюбител” в района на Кирилова поляна дава възможност да се видят различните видове маркировки, които се срещат в горите, видовете къщички за птици и хранилки за животни, чакала за наблюдение на животни, табла на лечебните растения с информация кои болести лекуват те. Маршрут “Културно- историческото наследство на Рилски манастир”, включващ посещение на най- големия действащ манастир в България, разглеждане на главната черква, старата манастирска кухня /магерница/, музейните сбирки и уникалната архитектура на вътрешния двор.Посещение на постницата “Свети Евангелист Лука” – до която се стига по живописна пътека, преминаваща покрай резерват “Риломанастирска гора”. Маршрут „В горския дом” (детски кръгов маршрут) се намира в една от многото красиви местности на Природен парк „Рилски манастир”- местността Бричебор – Мандрата. Разходката по пътеката не само е предизвикателството за децата, но тя ще бъде приятна за всеки турист решил да научи нещо повече за гората. В специално изградената „Класна стая” от природни материали може спокойно да си отдъхне всеки, децата да поиграят, да научат как да се ориентират в гората и още безброй интересни неща. Ботанически маршрут "Кирилова поляна - Рибни езера". Началото на маршрута започва в източният край на м. Кирилова поляна – мястото e обозначeно с информационно табло. По маршрута могат да се видят: естествено местообитание на ценния растителен вид- Рилски ревен /Rheum rhaponticum/ , който е включен в българския и европейски списък на редките и застрашени видове. В Червената книга на Р България е отбелязан като рядък вид, както и най- голямото находище на жълтата тинтява, която е включена в Червената книга на РБългария като защитен вид и е под закрила на Закона за биологичното разнообразие. Ботанически маршрут "Кирилова поляна - Сухото езеро". По този маршрут може да се види планинския крем. Видът е включен в Червената книга на РБългария като рядък вид, балкански ендемит и е под закрила на Закона за биологичното разнообразие. Районът на водопада и скалните сипеи са труднодостьпни и богати на растителни видове като янкиев лопен, дебелец, връшняк, теменуга, очиболец, карамфил, планински божур, каменоломки . Брегове на Сухото езеро са осеяни от сибирски лук и алпйски лапад.